​Verandering is de constante. Ook bij u!!

U heeft grote ambities. U wilt de beste zijn binnen uw branche, maar ook de beste blijven. Om dat met uw organisatie te bereiken moet u zich continu aanpassen. Deze verandering is de enige constante.

En terwijl u verandert wilt u dat de dienstverlening op hetzelfde hoge peil blijft dat uw klanten van u kennen en verwachten. Het laatste waar u op zit te wachten is een melding dat uw website of ICT infrastructuur aangevallen is en dat er bedrijfsinformatie of persoonsgegevens gekopieerd zijn naar een onbekende website. Mogelijk zelfs gevoelige persoonsgegevens of informatie van uw klanten.

Zo’n melding zet uw wereld op zijn kop! Ineens is de aandacht voor ondernemen verschoven naar schade beperking en moet u alle zeilen bijzetten om op koers te blijven. De uitdaging is om het incident te onderzoeken en de schade te beperken, maar ook om herhaling te voorkomen. De volgende uitdaging is om via een persbericht uw klanten, eigenaar en aandeelhouders te informeren. Nu denkt u misschien: „Dat zal mijn organisatie niet overkomen”, maar is dat wel juist?

Ook uw organisatie is de laatste jaren veranderd. Kijk maar eens terug in de tijd. Uw dienstverlening heeft zich inmiddels verplaatst naar het internet, thuis- en telewerken heeft een enorme vlucht genomen en uw ICT infrastructuur is omvangrijker, kritischer en complexer geworden. Bovendien bent u daar afhankelijker van geworden. Een deel van uw ICT infrastructuur, bedrijfsinformatie en persoonsgegevens staan nu in verschillende cloud oplossingen en het gebruik van shadow IT is toegenomen. Samenwerking met andere organisatie en gegevensuitwisseling is normaal geworden. Hierbij is de specifieke en expliciete aandacht voor het beveiligen van bedrijfsinformatie en persoonsgegevens wellicht ondergeschikt gemaakt aan de doorgevoerde veranderingen. U ziet door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer. U kunt hierbij de hulp van kritische specialisten gebruiken.

Wat kan SeKuRiGo voor u betekenen?

SeKuRiGo is met 10 jaar ervaring een betrouwbare partner op het gebied van informatiebeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, risicomanagement en IT-audit. Op deze gebieden adviseren wij onze klanten op het gebied van naleven van wet en regelgeving, risicobeheersing en operationele slagkracht. Daarbij nemen we graag verantwoordelijkheid bij de analyse, het ontwerp, de realisatie en aantoonbaarheid van beheersmaatregelen. Grotere organisaties in verschillende branches in de Nederland behoren tot de klantenkring. SeKuRiGo helpt u bij het maken van strategische en tactische keuzes op het gebied van informatiebeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, risicomanagement en IT-audit.

SeKuRiGo’s dienstverlening is daarom niet voor niets opgebouwd rond het thema: “balancing security measures and controls

Pijlers onder SeKuRiGo’s thema’s en dienstverlening zijn het managementsysteem (de kwaliteitscirkel van Deming op basis van plan-do-check-act), risicomanagement, informatiebeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, autorisatiebeheer en IT-audit. Deze thema’s zijn immers de raderen van een werkend ecosysteem.